تذكرني !
تابعنا على
Tenki no Ko منتديات العاشق

 • Kingdom
 • كونان
 • Tower of God
 • Slam Dunk
 • !Appare-Ranman
 • Digimon
 • Haikyuu 13
 • Dragon ball
 • alt="Waga Seishun no Arcadia"
 • KAKUSHIGOTO
 • Dorohedoro
 • D.Gray-Man
 • Pokemon
 • Dr. Stone 24 End
 • Diamond no Ace END
 • Ojamajo Doremi
Black Cat hello world Vinland Saga Violet
قسم القصص والروايات قسم يختص بالقصص والروايات من الإبداع الشخصي للأعضاء
(يُمنع المنقول منعًا باتًا)

  #1  
قديم 06-20-2014, 09:06 PM
الصورة الرمزية غيث الآمل  
رقـم العضويــة: 313381
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الجنس:
المشـــاركـات: 58,537
مــرات الشكر: 7
نقـــاط الخبـرة: 13821
Icons33 آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

























آسِطُوُرة عٌآبُر آلُبُوُآبُة :

من يِعٍبر تلگ آلبوآبهـ ليِسٍ بشرے عٍآدے فهـوآ يِحمل دمآء آلبشر وآلوحوش ويِمتلگ قوة عٍظُيِمة

تنقسٍم آلے سٍلآم ودمآر

يِأتے آلدمآر وبعٍدهـآ يِعٍم آلسٍلآم


آنتگآر

هـل آجُتمعٍ آلجُميِعٍ

مسٍآعٍدهـ

نعٍم سٍيِدے

آنتگآر

عٍبور بشرے للبوآبهـ هـذآ لصآلحنهـ رغم آن آلوقت غيِر منآسٍب

حددو آلخسٍآئر وآصلحو مآ آفسٍد وبسٍرعٍة گے يِگون هـجُومنآ آلقآدم

آلنهـآيِة


مسٍآعٍد آنتگآر

لگن نحنو ليِسٍ مسٍتعٍديِن عٍدد آلجُنود قليِل وآلخسٍآئر گبيِرة وليِسٍت بسٍيِطٌهـ آيِهـآ آلقآئد آنتگآر

آنتگآر

آوآمرے تنفذ آذآ لم نهـجُم نحن سٍوف يِردون آلهـجُوم وبسٍرعٍة

وعٍندهـآ سٍوف نتعٍرض لخطٌر آگبر آلملگ دسٍلآن لن يِسٍتسٍلم بهـذهـ آلسٍرعٍهـ سٍوف يِرد آلهـجُوم

مسٍآعٍد آنتگآر

عٍلم سٍيِدے سٍوف نبذل جُهـدنآ نحنو تحت آمرتگ

وجُميِعٍ من فے آلآجُتمآعٍ وآفقو وبسٍرعٍة خوف من رد آلهـجُوم دون آسٍتعٍدد


گورومآ

يِآ ليِتنے لم آخرجُ من منزٍلے يِآ وجُعٍ آلرآسٍ مآذآ آفعٍل هـنآ وآيِن آنآ

يِآ لهـآ من صدآعٍ

گآزٍيِآمآ

يِآمر آحد آلحرآسٍ آسٍرعٍ و آحضر گورومآ

آلحآرسٍ

آسٍف مولے من گورومآ (ذگآء ^ )

گآزٍيِآمآ

آلسٍجُيِن آلجُديِد

آلحآرسٍ

حآضر مولے

گورومآ

مآذآ هـنآگ مآذآ تريِد

آلحآرسٍ

آخرص آلآميِر گآزٍيِآمآ يِريِد رآيِتگ

گورومآ

يِدور فے رآسٍهـ آلف سٍؤآل وسٍؤآل لآ يِعٍرف شےء ممآ يِحدث حولهـ

گآزٍيِآمآ

آهـلآ بگ يِآ گورومآ فے مملگتے

گورومآ

آنآ لدے سٍؤآل

گآزٍيِآمآ

آعٍرف گل آسٍئلتگ هـيِآ آجُلسٍ سٍوف آخبرگ بگل مآ تريِد

آيِهـآ آلحآرسٍ هـيِآ آخرجُ

جُلسٍ گورومآ متوتر وقلق

گآزٍيِآمآ

بدآ آلحديِث : آخبرهـ بـ گل شےء عٍن آلآسٍطٌورة وآلبوآبهـ وآلقوة آلتے يِحملهـآ

عٍآبر آلبوآبهـ وآنهـآ ليِسٍ بشرے ولآ من آلوحوش آيِضأ

گورومآ

يِقطٌعٍ حديِث گآزٍيِآمآ


توقف توقف مآذآ تقول آنآ من آلبشر ولسٍتو من هـذآ آلعٍآلم آتيِت بآلخطٌأ


گآزٍيِآمآ

لآ يِوجُد آے آخطٌأ گل شےء مقدر حدوثهـ يِحدث آلآن

آنت من سٍوف يِدمرويِحطٌم گل آلعٍوآلم فے نفسٍ آلوقت وآلآن

گورومآ

آنآ لسٍتو آلهـ لدمآر آحلآمے بسٍيِطٌة مثل آلبشر وعٍآلمگم هـذآ لآ يِنآسٍبنے

گآزٍيِآمآ

بعٍصبيِهـ شديِدهـ وصوت مرتفعٍ رفعٍ يِدآهـ عٍآليِآ آنآ لآ آطٌلب منگ شےء آنآ آمرگ گلآمے ليِسٍ لعٍب

هـو وآقعٍ تحمل دمآء آلبشر وآلوحوش

آنت من سٍوف يِجُعٍلنے آتحگم فے آلعٍآلم بل گل آلعٍوآلم

(عٍندمآ رفعٍ يِدآهـ عٍآليِآ رفعٍ گورومآ عٍن آلآرض )

گورومآ

وگيِف آصدق گلآمگ آتهـمنے آلحرآسٍ آنے جُآسٍوسٍ وهـم لم يِعٍرفونے من قبل هـيِآ آجُب وفے تلگ

آللحظُة


گورومآ

لم يِگن طٌبيِعٍے بل

غآضب آصبح لو عٍيِنآهـ آحمر ثم صرخ بآعٍلے صوتة آنزٍلنے وآلآن

وحدث بعٍدهـآ مآ لم يِتوقعٍهـ گورومآ آن يِقعٍ گآزٍيِآمآ عٍلے آلآرض من

آلهـآلهـ آلتے تشگلت بسٍبب قوة گورومآ

گآزٍيِآمآ

وقف من جُديِد آنت وحش وهـوآ يِضحگ وبشدهـ هـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآهـآ

گورومآ

لآ آصدقگ ولآ آعٍرف مآذآ حدث آو يِحدث

گآزٍيِآمآ

آنآ من سٍوف يِحگم آلعٍآلم وآنت عٍليِگ آن تسٍآعٍدنے

گورومآ

لآ ريِد ذآلگ آريِد آن آعٍود آلے عٍآلمے

گآزٍيِآمآ


آنت تنتمے آلے هـذآ آلعٍآلم ولآ جُدآل فے ذآلگ سٍوف تتعٍلم گيِف تسٍيِطٌر عٍلے قوتگ من آجُل آن

تگون مفيِد

گورومآ

لسٍتو مثلگ لآ آريِد آلسٍيِطٌرهـ عٍلے آلعٍآلم آو آلعٍوآلم سٍوف آرجُعٍ آلے عٍآلمے حيِث آنتمے

گآزٍيِآمآ

سٍوف يِعٍلمگ سٍديِم گيِف تتحگم فے قوتگ فآنت آصبحت سٍلآحے

آنتهـے آلحوآر ( متجُآهـل گلآم گورومآ )

گورومآ

مآذآ تقول لم يِنتهـے شےء

وفے تلگ آللحظُآت

گآن يِسٍتعٍد آنتگآر ويِحضر آلمقآتليِن وآلسٍلآح

وسٍديِم يِشرف عٍلے گل شےء من آجُل آلآسٍتعٍدد للهـجُوم عٍلے آنتگآر

آنتگآر

آلآ يِوجُد آخبآر جُديِدهـ عٍن آلبشرے

آلمسٍآعٍد

يِوجُد سٍيِدے وهـے وصلت آلآن

آنتگآر

آخبرنے بگل جُديِد

آلمسٍآعٍد

آتت رسٍآلهـ تقول : آن آلآميِر گآزٍيِآمآ يِريِد آلسٍيِطٌرهـ عٍلے آلبشرے , من آجُل آسٍتخدآم قوتة ضدنآ

آنتگآر

سٍوف نهـجُم وبسٍرعٍة قد نخسٍر وننسٍحب فے هـذآ آلهـجُوم , لگن سٍوف نخرجُ من هـنآگ ومعٍنآ مآ

يِحطٌم گل خطٌطٌ آلملگ دسٍلآ وآلآميِر گآزٍيِآمآ !

آلمسٍآعٍد

مآذآ تقصد سٍيِدے ؟

هـل سٍوف نهـجُم عٍلے آلسٍجُن من آجُل آلبشرے !!!


آنتگآر

آحسٍنت هـذهـ هـے آلخطٌوة آلقآدمة

گورومآ

يِحدث نفسٍهـ : مآذآ يِحدث معٍے لآ آفهـم شےء گيِف آتيِت هـل گل مآ قآلهـ حقيِقة لمآذآ لم يِخبرنے

آحد من عٍآئلتے ومن يِحمل دمآء هـذآ آلعٍآلم ومن من آلبشر لمآذآ يِحدث هـذآ معٍے آنآ فے حآجُهـ

لتحدث معٍگم آمے آبے آلم تلآحظُو آختفآئے يِآ آللهـ سٍآعٍدنے

ثم نآم گورومآ عٍندمآ گآن يِتحدث معٍ نفسٍهـ ليِحلم حلم غريِب

.

.
يتبع
.
..
.
.

مآ هـو حلم گورومآ؟ وهـل حلم گورومآ مؤثر وهـل سٍوف يِغيِر؟

هـل سٍوف يِتوآجُهـ آنتگآر وگآزٍيِآمآ ؟ ومآذآ يِترتب عٍلے هـذهـ آلحرب ؟

آنتظُرو گل هـذآ وآگثر عٍآلم ضآئعٍ مجُهـول عٍآلم غريِق فے بحر آلآسٍرآر ^^
__________________










يَا مُقَلِّبَ القُلوبِ ثبتْ قَلْبِي عَلى دِيْنكَ.
ask



مج‘ـرد طيف مر من هنا!!!

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 09:11 PM   #2
مشرفة سابقة
 
الصورة الرمزية غيث الآمل
رقـم العضويــة: 313381
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الجنس:
المشـــاركـات: 58,537
مــرات الشكر: 7
نقـــاط الخبـرة: 13821

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

بسٍم آللهـ آلرحمن آلرحيِم

آلسٍلآم عٍليِگم ورحمة آللهـ وبرگآتهـ

آهـلآ وسٍهـلآ ومرحبآ بگم آخوتے \ آخوآتے

روآد سٍگآن آلقسٍم آلآدبے

گيِف حآلگم مآ هـے آخبآرگم آحوآلگم ؟ آن شآء آللهـ گل شےء بخيِر وسٍلآم

آقدم لگم آليِوم آلبآرت آلثآنے من روآيِة آلعٍآلم آلضآئعٍ آلمجُهـول

آتمنے آن يِعٍجُبگم رآيِگم ونقدگم يِهـمنے لآ آنزٍعٍجُ بل آگون سٍعٍيِدهـ من آلآخطٌأ نتعٍلم

گمآ تلآحظُو آلطٌقم رآئعٍ ومممممممممممميِزٍ هـذهـ آلمرهـ

وهـذآ بفضل آلآخت آلمصممهـ آلمبدعٍهـ sυи sнıиe شگرآ لگے

آختے عٍلے آلقم آلرآئعٍ وآلمميِزٍ وآلصور آيِضآ فهـے صممت

طٌقم آلبآرت آلثآنے آلے آخر بآرت فے آلروآيِة

آممممممممم سٍوف يِظُل معٍگم آلهـيِدر وآلخلفيِهـ

فلآ تشتگو آلون آلآسٍود رآآآآآآآآآآآآئعٍ وجُميِل

+ شگرآ لآخے گلودزٍ لرفعٍهـ آلطٌقم آلنت عٍندے فے عٍدآد آلآموآت ^^


لن آطٌيِل آلحديِث آگثر آتمنے آن يِعٍبگم آلبآرت آلثآنے

وآنتظُرو آلبآرت آلثآلث فهـنآگ آسٍرآر گثيِرآ قآدمة بأذن آللهـ
بنر
















يَا مُقَلِّبَ القُلوبِ ثبتْ قَلْبِي عَلى دِيْنكَ.
ask



مج‘ـرد طيف مر من هنا!!!


غيث الآمل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 09:16 PM   #3
مشرفة القسم الأدبي
 
الصورة الرمزية خربشات
رقـم العضويــة: 293692
تاريخ التسجيل: Dec 2013
الجنس:
المشـــاركـات: 9,639
مــرات الشكر: 23
نقـــاط الخبـرة: 2861

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخبارك دموع ؟ إن شاء الله بخير ^^

أخيراً الجزء الجديد أخيراً بعد ما غبتي عشرة ألاف سنه

رائع جدا و الأحداث بدأت تتطور جميل القوة و العين حمراء

و السيطرة و ما إلى ذلك السؤال الآن من الشرير ؟

بخصوص الصور و الشخصيات

عندي تعاليق كثيرة و خصوص طاحب الشعر الأصفر ودي أحرق عجرفته و اعجابه بنفسه

أما البطل ليه هين باين عليه متخاذل شوي شد حالو أحسن لو

سلام الجزء الجديد عن قريب صح ؟ لا تخلينا ننتظر




يثبت







﴿ فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السّاجِدينَ


التعديل الأخير تم بواسطة خربشات ; 06-20-2014 الساعة 09:47 PM
خربشات غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 10:17 PM   #4
عضـوة شــرف بالمنتدى ✿
 
الصورة الرمزية Rose Marry
رقـم العضويــة: 211464
تاريخ التسجيل: May 2013
الجنس:
المشـــاركـات: 31,492
مــرات الشكر: 27
نقـــاط الخبـرة: 8976

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

السلام عليكم ورحمه لله وبركاته

كيفك اختي دموع ان شاء لله تكوني بخير واو ابدعتي
جميلة جميلة حبيتها اكثر من بارت ون في البداية ومن
اول بارت جذبني الاسم انه رائع فعلا عالم ضائع اشعر
بلسواد الان ولكن هذا المتعجرف بدي اعطيه كف
وقد ازدحمت الاحداث ولتنسيق رائع وسلمت يداكي
سانتظر الجديد بفارغ الصبر
ارجو ان تتقبلي مروري المتواضع






سبحـان اللـﮧ وبح‘ـمده, سبح‘ـان اللـﮧ العظيم



بعض الاصدقـاء متفوقين في التميـز والرقي [ جمجوم]

Rose Marry غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 10:26 PM   #5
 
الصورة الرمزية MasterForEver
رقـم العضويــة: 163903
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الجنس:
المشـــاركـات: 3,946
نقـــاط الخبـرة: 787
Facebook : Facebook

Icons66 رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيف حالك اختي دمووع ان شاء الله تمام
موضوع راائع جداا و روايتك خارقة جدا بصراحة
تثير حماستي سلمت يداك اختي انت والسينباي
sυи sнıиe تم التقييم + شكر + 5نجوم





دخول قليل الى المنتدى بسبب الدراسة
لمن يريد تصميم أو اي طلب كلمني على حسابي على
(ذلك من أجل أصدقائي المقربين مثل: Animoky ودموع الظلام واخرين من هم عزيزين على قلبي) :
FacebooK




التعديل الأخير تم بواسطة MasterForEver ; 06-20-2014 الساعة 10:35 PM
MasterForEver غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 10:49 PM   #6
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية E.N.D
رقـم العضويــة: 43356
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العـــــــــــمــر: 25
الجنس:
المشـــاركـات: 21,368
نقـــاط الخبـرة: 4036

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

السلام عليكم

وااو رجعتي بأبهى حلة وبشكل مفاجيء ورائع

أعجبني شكل كوروما واستفزني شكل سديم
ارام مدري اريام قطعت قلبي

بإنتظار البارت الثالث

لا تتأخري...ودي





سبحـان الله وبحمده&سبحـان الله العظيـم


E.N.D غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 10:49 PM   #7
عاشق مبدع ومحترف
 
الصورة الرمزية شيخةة
رقـم العضويــة: 305972
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الجنس:
المشـــاركـات: 981
نقـــاط الخبـرة: 58

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

آلسلآم عليكم ورحمه الله وبركآته .
آهلن آختي دمووع ، كيفك آن شآء الله بخيير .
بصرآحهه آلروآيه رآئعه جدآ ، و جمييله ،
متحمسه جدآ للبآرت آلججآي ،
سلمت يدآكِ عـلى آلروآيه آلخيآليهه ،
بـإنتظآر آلبآرت آلثآلث و كل جديدك آختي دموع ،
تقبلي مروري ،
شيخةة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 11:04 PM   #8
الحمد لله
 
الصورة الرمزية ANNANE
رقـم العضويــة: 275245
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الجنس:
المشـــاركـات: 4,144
نقـــاط الخبـرة: 1256
Gmail : Gmail

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

سلام الله عليكم

شكرا لك أختي
دموع الظلام

بدأت معالم القصة في الوضوح مع هذا الافصل

والواضح أن التشويق طغى على كل الأحداث،

وما دام عالم مجهول،فالمتوقع في اضطراب دائم

أنا أتطلع لانتكار وكوروما...وأظن أنهما سيعملان بشكل أفضل مع بعضهما...هذا رأيي..

....(هكذا..هههه أسماء غريبة علي..)

بالإضافة للحوار،الكاتبة أعطتبنا الهيئة والحالة النفسية للشخصيات،وهو أمر جمالي

مع أن الوصف الدقيق لم يعمد عليه بتلكم القوة،بل قليل من الكلمات...

يوجد شيء أفسد علي التركيز في القراءة هو:علامات الوقف،

فالجمل مسطفة بدون حواجز بيانية لمنتهى الجملة،

كما أن هناك شيء آخر هو التشكيل(الضمة والفتحة...َ ُ ِ ٌ ً ْ ٍ..)

فهي توضح أحيانا في غير مكانها

بانتظار الجزء أو الفصل القادم..بالتوفيق وسلام






الحمد الله الذي تفضل علينا بالكرم والجود
اللهم اختم لنا بالصالحات اعمالنا.

ANNANE غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 11:09 PM   #9
عاشق ألماسي
 
الصورة الرمزية ITACHI,
رقـم العضويــة: 307640
تاريخ التسجيل: Mar 2014
العـــــــــــمــر: 24
الجنس:
المشـــاركـات: 8,868
مــرات الشكر: 248
نقـــاط الخبـرة: 1922
Twitter : Twitter

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

جزء ثاني اكثر من رائع ترتيب وتعاقب الاحداث يجعل الرواية اكثر تشويق
في انتظار الاجزاء القادمة










التعديل الأخير تم بواسطة ITACHI, ; 06-21-2014 الساعة 01:32 AM سبب آخر: مخالف
ITACHI, غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2014, 11:27 PM   #10
رئيس القسم الإسلامي
عضو فريق تلبية الأنمي والمانجا
 
الصورة الرمزية αвɒєʟнαĸ
رقـم العضويــة: 183400
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الجنس:
المشـــاركـات: 20,890
مــرات الشكر: 778
نقـــاط الخبـرة: 5819
Facebook : Facebook
Google Plus : Google Plus

افتراضي رد: آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے )

السلام عليكم

كيف حالك أختي ؟ ان شاء الله في تمام العافية

مشكورة على الموضوع الرائع و المميز

تنسيق رائع وطقم خرافي

الله يعطيك الــــــــــف عافية

موفقة في البقية

تحياتي









ــــــــ سبحـان اللـﮧ وبحـمده, سبح‘ـان اللـﮧ العظيم ـــــــــ



αвɒєʟнαĸ متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ ( آلُبُآرتْ آلُثُآنْے ):
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
آلُعٌآلُمْ آلُضآئعٌ آلُمْجِھَوُلُ غيث الآمل قسم القصص والروايات 23 07-05-2014 11:16 AM

الساعة الآن 02:34 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

كُل ما يُكتب أو يُنشر في منتديات العاشق يُمثل وجهة نظر الكاتب والناشر فحسب، ولا يمثل وجهه نظر الإدارة

rel="nofollow" maxseven simplicity and clarity